Tác dụng phụ của việc nuôi chó – Nghe rên mà đã tai