Ớt dù cay anh ăn luôn vỏ, vú em nhỏ anh có bỏ em không