Lần đầu check phải hàng lởm

Hnay ngày đẹp trời mình vác chim đi test bé này nhìn khá hay ở tân triều hà đông
Nhưng khi đến nơi lên phòng nằm đợi , 20p sau e ấy đến thỳ hoàn toàn khác xa trong ảnh . Già xấu thái đôj thì công nghiệp . Em ấy làm ở nhà nghỉ thái dương 15 yên xá

Ae nên né ra nhé