Học sinh cấp 3, em này bạo nhì thì không ai nhận nhất