Gái xinh chúng nó yêu nhau hết rồi anh em ạ – Thôi xem cho đỡ vã