Đừng nghe phò kể chuyện? Vậy nghe phò tâm sự vậy các bạn

Có câu đừng nghe phò kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày.

Thế các bạn đã nghe các em tâm sự bao giờ chưa?

Bao cuốn, giọng dẫn dắt nhỏ nhẹ, nghe không dứt được luôn ạ.