Dancer chính hiệu là như thế nào? Vào mà mở mang tầm mắt

Ngắm em gái Việt Nam nhảy séc xy dance tuyệt đỉnh.

Chưa bao giờ thấy em nào uốn éo mà gợi đòn như thế này. 

Không thể rời mắt luôn.